فهرست موضوعات

سامانه پیام کوتاه

samane

All

دکتر پریسا عظیمی زادان

تلفن ثابت: 02188873915
آدرس: تهران، خ ولی عصر، نرسیده به ونک،خ 14 گاندی، پ17، واحد 12،
استان: تهران

دکتر اقسانه محمد زاده

تلفن ثابت: 02188202101
آدرس: تهران،خ جردن،خ فرزان غربی،پ 80،ط دوم، واحد 7
استان: تهران

دکتر محمد باقر رضایی

آدرس: بیمارستان طرفه
استان: تهران

دکتر سید محمد دریانی

تلفن ثابت: 02188753355
آدرس: تهران، تقاطع سهروردی-مطهری، ساختمان پزشکان 230، ط اول،واحد 5
استان: تهران

دکتر علیرضا شیرزادی

آدرس: تهران، بیمارستان مطهری
استان: تهران

دکتر وحیده مرادخانی

تلفن ثابت: 02188523412
آدرس: تهران، خ سهروردی شمالی، خ هویزه شرقی،پ22
استان: تهران

دکتر محمد حریت

تلفن ثابت: 08337225761
آدرس: کرمانشاه، روبروی پارکینگ شهرداری، پاساژ رکسوس،ط 1، واحد 3
استان: كرمانشاه

دکتر طاهره هاشم

تلفن ثابت: 08132517545
آدرس: همدان، خ بوعلی، جنب پاساژ بهمنیان،ساختمان پزشکی ایران
استان: همدان

دکتر طاهره هاشم

تلفن ثابت: 08132522786
آدرس: همدان، خ بوعلی، جنب پاساژ بهمنیان،ساختمان پزشکی ایران
استان: همدان

دکتر زهرا جوان بخت

آدرس: کرمانشاه، روبروی پارکینگ شهرداری، پاساژ رکسوس،ط اول
استان: كرمانشاه