فهرست موضوعات

سامانه پیام کوتاه

samane

اورولوژی اطفال

دکتر علیرضا سینا

تلفن ثابت: 02122612083
آدرس: نهران،خ شریعتی، تقاطع پل رومی، مجتمع پارسیان
استان: تهران

سید محمد قهستانی

آدرس: تهران، بلوار کشاورز،مرکز طبی کودکان
استان: تهران

دکتر فرشید علیزاده

آدرس: اصفهان، کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا
استان: اصفهان

دکتر خسرو حق شناس

تلفن ثابت: 02188968294
آدرس: بلوار کشاورز-جنب بیمارستان ساسان- کوچه ی رویان-ساختمان پزشکان 75
استان: تهران