فهرست موضوعات

سامانه پیام کوتاه

samane

لنزهای چشمی عامل رشد باکتری ها و عفونت می شوند

alt

تهران-ایرنا- نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تغییرات میکروبیوم چشم افرادی که از لنزهای تماسی استفاده می کنند، عامل افزایش عفونت های چشمی در این افراد است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی medi، محققان دانشگاه نیویورک در آمریکا در یک مطالعه با استفاده از آزمایش های دقیق ژنتیکی، نقشه میکروبیوم انسان را ترسیم کردند.

محققان در این مطالعه متوجه شدند که میکروارگانیسم های موجود در چشم افرادی که روزانه از لنزهای تماسی استفاده می کنند بسیار شبیه میکروارگانیسم هایی ساکن در پوست پلک است تا باکتری های موجود در چشم افرادی که از لنزهای تماسی استفاده نمی کنند.

محققان در این مطالعه همچنین از بخش های مختلف چشم از جمله پوست زیر چشم ، صدها نمونه گرفتند.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی این نمونه ها و لنزهای تماسی به محققان اجازه داد تا متوجه شوند که چه باکتری در چشم افرادی که لنزهای تماسی دارند، وجود دارد.

محققان با مقایسه 9 نفر که از لنزهای تماسی استفاده می کردند با 11 نفر که لنزهای تماسی نداشتند متوجه شدند که جمعیت معمول باکتری های

Methylobacterium, Lactobacillus, Acinetobacter and Pseudomonas در سطح چشم افرادی که لنزهای تماسی دارند سه برابر افرادی است که از این لنزها استفاده نمی کنند.

محققان با بررسی تنوع باکتریایی مشاهده کردند که میکروبیوم چشم افرادی که لنزهای تماسی استفاده می کنند بسیار شبیه ترکیب میکروبیوم پوست آنهاست تا میکروبیوم چشم افرادی که لنزهای تماسی استفاده نمی کنند.

جالب توجه است که محققان متوجه شدند، میزان باکتری Staphylococcus در چشم افرادی که لنزهای تماسی ندارند بیشتر است.

باکتری Staphylococcus با عفونت های چشمی ارتباط دارد اما معمولا در پوست شایع تر است.

با این وجود محققان علت اینکه چرا با وجود بیشتر بودن میزان این باکتری در چشم افرادی که از لنزهای تماسی استفاده نمی کنند، عفونت چشمی در این دسته افراد کمتر است را نمی دانند.

محققان در مطالعه بعدی به بررسی علت بروز تغییرات در میکروبیوم چشم افرادی می پردازند که از لنزهای تماسی استفاده می کنند.

محققان نتیجه مطالعه خود را در نشست سالانه انجمن میکروبیولوژی آمریکا ارائه کردند.

    برچسب ها:
  •  
 

تبلیغات